G.A.N. Energetikai és Technológiai Kft.

Projektazonosító: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00105

Projekt címe: Nem kooperatív drónok felderítését és lokalizálását támogató integrált rendszer és kapcsolódó szoftver keretrendszer fejlesztése
Konzorciumvezető:
HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi tagok:
HUNGAROTEX Külkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, G.A.N. Energetikai és Technológiai Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektre szerződött támogatási összeg: 344 158 422 Ft
Projekt szerződött összköltsége:
519 193 571 Ft

Támogatás intenzitása: 66,29%

Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.12.01.

Projekt megvalósítási helyszínei:1124 Budapest, Fürj utca 2.

6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.

A projekt célja: A fejlesztési projekt célja egy moduláris hardver eszközrendszer és szoftver keretrendszer fejlesztéséből álló, a piacon újnak számító magyar termék fejlesztése. A multi-szenzor alapú, modulárisan felépített hardver az egymás mellé illesztett (részben saját fejlesztésű) szenzorok integrálásán túl, azoknak cserélhetőségén, illetve moduljainak bővíthetőségén is alapul. A fejlesztés során a hardvermodulok, illetve a szoftverarchitektúra alapjának fejlesztésével párhuzamosan, a szenzorok hardveralapú rendszerintegrációja is megvalósul.

Mérföldkövek:

 • 1.Moduláris hardver eszközrendszer és szoftver keretrendszer fejlesztését megalapozó ismeretanyag
 • 2.Nem tesztelt prototípus - Nem kooperatív drónok felderítését és lokalizálását támogató integrált rendszerhez kapcsolódó szoftver keretrendszer
 • 3.Tesztelt prototípus - Nem kooperatív drónok felderítését és lokalizálását támogató integrált rendszerhez kapcsolódó szoftver keretrendszer

A projekt szakmai feladatai a G.A.N. Kft. vonatkozásában

1.2 Szenzorpárosítások kutatása

A feladat keretében az alábbi tevékenységek kerülnének elvégzésre:

 • a kameraeszközök, illetve az optimális követelménylista kutatása, a kamerát érő hatások vizsgálata,
 • a szenzorok párosítása, pozícionálása során felmerülő kérdések, kockázatok kutatása, az eltérő szenzorok egymással való integrációjának, kompatibilitásának, a kiegészítő szenzorrendszer szükségességének a kutatása
 • felmérésre kerül a szükséges technológiai megoldások jelenlegi állása, a már megvalósult hardveres megoldások vagy alternatívák jelenléte
 • az integrálásra javasolt eszközök illesztésének adapterrel történő megvalósításának, illetve, amennyiben nincs alkalmas technológia, a megfelelő alternatíva technológiai alapjainak kutatása
 • a radar rögzítéséhez és megfelelő kiemeléséhez szükséges állványzat kialakíthatóságának kutatása, figyelembe véve a telepíthetőségi alternatívákat (pl.: sóderágy, betontető, gerendázat), illetve a telepítés lehetséges felületeit (pl.: vízszintes vagy ferde, esetleg egyenetlen felület) figyelemmel a rendszer kritikus paramétereinek való megfelelésre (pl vibráció, radar pontossága)
 • a rendszert érő lehetséges környezeti hatások (pl.: korrózió, por, hő, szél, hóteher, pára) vizsgálata, és az azokhoz megfelelő gépészetitechnológiai megoldások megalapozó kutatása
 • 2.3 Szenzorintegrációs fejlesztések

  A feladat keretében az alábbi tevékenységek kerülnének elvégzésre:

 • a szenzorok integrálása, egyes rendszerelemek fejlesztése, kombinálása
 • a radareszköz, a szenzorok és a szükséges állványzat fejlesztése, integrálása
 • a környezeti hatásoknak ellenálló, ugyanakkor a rendszer működését nem hátráltató „brake out boksz” ház fejlesztése
 • Egyes egység és rendszer szintű tesztek elvégzése.
 • A szakmai feladat keretében a konzorciumi tagok fejlesztői a projekt keretében bevonni tervezett külsős szakértőkkel együttműködve fejlesztenének, így bevonva a szükséges speciális élvonalbeli szakmai ismereteket.

  3.2 Hardvertesztelés valós körülmények között

  A feladat keretében az alábbi tevékenységek kerülnének elvégzésre:

 • Fizikai teszt és demonstrációs környezet kialakítása
 • Az egység-, illetve rendszerszintű tesztek elvégzése a fizikai tesztrendszerben. A tesztelés során főként fizikai paraméterek - a radar telepített állványzatának állapota, a radartalapzatban történő elváltozások, a tesztrendszerbe integrált eszközök állapota, (pl.: korróziómonitorozás, villámvédelem) - vizsgálata történne.
 • A tesztek eredményeinek visszacsatolása a rendszer fejlesztésébe